คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เพียงเท่านี้ – อินคา เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เพียงเท่านี้

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เพียงเท่านี้ – อินคา

ดนตรี : / A E / F#m7 A7 / D C#m / Bm E /


A
 ถ้าหากชี
E
วิตคนเราที่
F#m
เป็นไป  
E
     
A7
       
D
 จะทำอะไรได้ดังที่
F#m7
ใจเราต้อง
E
การ

A
 สิ่งที่ใฝ่
A7
ฝัน จะ
D
ทำมาแสน
Dm
นาน นั่นคือ
A
การ ดีต่อ
E
เธอและคอยใส่
A
ใจ  
E
 

A
 แต่กับชี
E
วิตจริงจริงที่
F#m
เป็นอยู่  
E
     
A7
       
D
 ต้องรับต้องรู้ต้องทำเรื่อง
F#m7
ราวมาก
E
มาย

A
 จนในวัน
A7
นี้    ที่
D
เธอลาร้าง
Dm
ไป ฉันเข้า
A
ใจถึงความผิด
E
พลั้งได้เป็นอย่าง
A
ดี    
A7
 


D
 ถ้าหากวันนั้นได้ทำอะ
A
ไรที่คิดจะ
Bm
ทำ     
C#m
        
D
 ก็คงไม่ช้ำไม่เป็นอย่าง
A
นี้    
Bm
        
C#m
 

G
  แต่ติดที่
D
ฉันทุ่มเทกับ
C#m
เธอไม่ไ
C#
ด้เต็ม
F#m
ที่       
E
    ก็
B
เพียงเท่านี้ ที่ทำให้เราเลิก
E
กัน


** 
A
 แค่อยากจะ
E
ย้ำความจริงที่
F#m
เป็นอยู่  
E
     
A7
       
D
 แค่ขอให้รู้ว่าใจก็
F#m
รักเธอมาก
E
มาย

A
 อยากให้เธอ
A7
รู้  ให้
D
เธอได้เข้า
Dm
ใจ ว่าทำ
A
ไม ฉันจึง
E
ทำได้เพียงเท่า
A
นี้


C#
 ก็อยากจะยื้อ อยากอ้อน
F#m
วอน ให้เธอคืนมา
Bm
        
Ab7
       
C#
 ขจัดปัญหาให้จบสิ้น
F#m
ไป

C#
 แต่สิ่งที่คิด กับเรื่อง
F#m
จริง ที่มันเป็น
E
ไป ก็
B
รู้แก่ใจ ว่า
D
คงจะหมดหน
E
ทาง 
D
     
E
 


ดนตรี : / A E / F#m E / D / F#m E /

ดนตรี : / A A7 / D Dm / A E / A A7 /


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / D / A E / F#m E / D C#m / Bm E / A /

ผลงานเพลง ของ อินคา

ฟังเพลงออนไลน์ เพียงเท่านี้