คอร์ดเพลง the world god only knows คอร์ดกีต้าร์ – the world god only knows

(hapter 1)

What I'm seeing.....Is it real?
สิ่งที่ฉันเห็นนั้น..... มันเป็นความจริงใช่มั้ย?
What I'm feeling.....Is it real?
สิ่งที่ฉันรู้สึกนั้น..... มันเป็นความจริงใช่มั้ย?
What I'm doing.....Is it real?
สิ่งที่ฉันกระทำนั้น..... มันเป็นความจริงใช่มั้ย?
There is no regret, satisfy my curiosities
ไม่มีความเศร้าโศกใดๆ และพึงพอใจในความอยากรู้ของฉัน
T

เนื้อเพลงฮิต เพลง the world god only knows

(hapter 1)

What I’m seeing…..Is it real?
สิ่งที่ฉันเห็นนั้น….. มันเป็นความจริงใช่มั้ย?
What I’m feeling…..Is it real?
สิ่งที่ฉันรู้สึกนั้น….. มันเป็นความจริงใช่มั้ย?
What I’m doing…..Is it real?
สิ่งที่ฉันกระทำนั้น….. มันเป็นความจริงใช่มั้ย?
There is no regret, satisfy my curiosities
ไม่มีความเศร้าโศกใดๆ และพึงพอใจในความอยากรู้ของฉัน
T…

คอร์ดเพลง เพลง the world god only knows

คอร์ดกีต้าร์มือใหม่  เพลง the world god only knows

ร้องเพลง the world god only knows

(hapter 1)

What I’m seeing…..Is it real?
สิ่งที่ฉันเห็นนั้น….. มันเป็นความจริงใช่มั้ย?
What I’m feeling…..Is it real?
สิ่งที่ฉันรู้สึกนั้น….. มันเป็นความจริงใช่มั้ย?
What I’m doing…..Is it real?
สิ่งที่ฉันกระทำนั้น….. มันเป็นความจริงใช่มั้ย?
There is no regret, satisfy my curiosities
ไม่มีความเศร้าโศกใดๆ และพึงพอใจในความอยากรู้ของฉัน
There is a new world waiting, explore my possibilities
โลกแห่งใหม่รออยู่ข้างหน้า โดยสำรวจในความเป็นไปได้ของฉัน
There is no guarantee, just improve my abillities
ไม่มีการยอมรับใดๆ แต่ต้องทำให้ความสามารถของฉันดีขึ้น
(o ahead with your own life Is there any hope in your sight)
(เดินหน้าต่อไปด้วยชีวิตของเราเอง ยังมีความหวังในชีวิตอีกใช่ไหม)
There is a choice to make, setting the right priorities
ตัวเลือกต่างๆที่สร้างมานั้น สร้างเพื่อให้ได้สิทธิต่างๆในทางที่ถูกต้อง
(You will always be the one, so feel the power
(แล้วคุณจะเป็นหนึ่งเดียว จงรับรู้พลังนี้
and you should knows the sun come up for you)
และจะรู้ว่า ดวงอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้านั้น ทำเพื่อคุณ)

There is no regret, satisfy my curiosities
ไม่มีความเศร้าโศกใดๆ และพึงพอใจในความอยากรู้ของฉัน
There is a new world waiting, explore my possibilities
โลกแห่งใหม่รออยู่ข้างหน้า โดยสำรวจในความเป็นไปได้ของฉัน
There is no guarantee, just improve my abillities
ไม่มีการยอมรับใดๆ แต่ต้องทำให้ความสามารถของฉันดีขึ้น
There is a choice to make, setting the right priorities
ตัวเลือกต่างๆที่สร้างมานั้น สร้างเพื่อให้ได้สิทธิต่างๆในทางที่ถูกต้อง

(hapter 2)

(What is the best you can do? How can you do?)
(อะไรคือสิ่งที่คุณทำได้เยี่ยมที่สุดล่ะ? แล้วคุณทำได้อย่างไร?)
I was sitting and thinking the other day
ฉันที่นั่งอยู่ ได้คิดถึงวันต่อๆมา
(What is the best you can do? How can you do?)
(อะไรคือสิ่งที่คุณทำได้เยี่ยมที่สุดล่ะ? แล้วคุณทำได้อย่างไร?)
If I fail, I won’t throw my passion away
ถ้าฉันล้มเหลว ฉันจะไม่ทิ้งกิเลสของตัวเองไป
(What is the best you can do? How can you do?)
(อะไรคือสิ่งที่คุณทำได้เยี่ยมที่สุดล่ะ? แล้วคุณทำได้อย่างไร?)
Just ’cause giving up is not the only way
นั่นเพราะยอมแพ้นั้นไม่ใช่ทางออกเพียงทางเดียว
No matter how it’s gonna be, I’ll try it anyway
ไม่ว่ายังไงก็ตาม ฉันจะยังคงพยายามต่อๆไป

(hapter 3)

Love is such a sweet illusion (Let’s come together)
ความรักนั้นเหมือนภาพหลอนอันแสนหวาน (มาร่วมด้วยกัน)
n’t seem to stop my imagination (oes on orever)
เหมือนจะไม่สามารถหยุดยั้งจินตนาการของฉันได้ (ยังคิดถึงตลอดไป)
What a ridiculous situation (nother matter)
ช่างเป็นสถานการณ์ที่น่าขันยิ่ง (สิ่งอื่นได้เกิดขึ้น)
t I can’t deny, I’m faced with a tricky temptation
แต่ฉันไม่อาจปฏิเสธได้ ฉันต่อสู้ด้วยความพยายามที่เต็มไปด้วยกลโกงของฉัน

In the world that keeps on changing
ในโลกนี้ที่ยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไปนั้น
on’t know why my heart is aching
ไม่รู้ทำไมหัวใจของฉันนั้นยังคงเจ็บปวดนัก
otta handle it, no more hesitation
ยังคงยึดมั่นอยู่อย่างนั้น ไม่มีความลังเลอีกต่อไป
There can be turning back
นั่นเป็นสิ่งที่สามารถย้อนกลับได้

od only knows
พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่า
“My mind is as free as the wind
จิตใจของฉันที่อิสระดังสายลมนั้น
t now I should do is to fall in love”
แต่ตอนนี้จิตใจของฉันกลับตกหลุมรักซะแล้ว

od only knows
พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่า
“I don’t need that kind of real things
โลกแห่งความจริง และของจริงไม่จำเป็นกับฉันอีกต่อไป
eels like I’m lost in the labyrinth”
ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนหลงทางอยู่ในเขาวงกต

od only knows
พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่า
“There must be the meaning of life
ชีวิตของเรานั้นยังคงมีความหมาย
Somehow unexpected happenings thrill me”
ถึงอย่างไร ก็ไม่อาจคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้น หรือทำให้ฉันตื่นเต้นได้

od only knows
พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่า
“Just believe in myself and my dream
จงเชื่อในตัวของเราเอง และความฝันของเราเอง
nyone could be a hero and heroine”
ทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้

od only knows
พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่า
“Though it’s not so easy to get though
แม้ว่า มันอาจจะไม่ง่ายที่จะผ่านมันไป
Here I am, I’m sure that things will go my way”
แต่ฉันยังอยู่ตรงนี้ ฉันมั่นใจว่าสิ่งเหล่านั้นฉันจะผ่านไปได้อย่างแน่นอน

od only knows
พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่า
“My mind is as free as the wind
จิตใจของฉันที่อิสระดังสายลมนั้น
t now I should do is to fall in love”
แต่ตอนนี้จิตใจของฉันกลับตกหลุมรักซะแล้ว

od only knows (Your own happiness, you can find it)
พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่า (ความสุขของคุณ คุณสามารถหาได้)
“I don’t need that kind of real things
โลกแห่งความจริง และของจริงไม่จำเป็นกับฉันอีกต่อไป
eels like I’m lost in the labyrinth”
ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนหลงทางอยู่ในเขาวงกต

od only knows (Your infinity, you can feel it)
พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่า (ความไม่สิ้นสุดนั้น คุณสามารถรู้สึกถึงได้)
“There must be the meaning of life
ชีวิตของเรานั้นยังคงมีความหมาย
Somehow unexpected happenings thrill me”
ถึงอย่างไร ก็ไม่อาจคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้น หรือทำให้ฉันตื่นเต้นได้

od only knows (Opportunities, you can take it)
พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่า (โอกาสดีนั้น คุณสามารถคว้ามันไว้ได้)
“Just believe in myself and my dream
จงเชื่อในตัวของเราเอง และความฝันของเราเอง
nyone could be a hero and heroine”
ทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้

od only knows (Toward the future, you can make it)
พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่า (มุ่งสู่อนาคตข้างหน้านั้น คุณสามารถทำได้)
“Though it’s not so easy to get though
แม้ว่า มันอาจจะไม่ง่ายที่จะผ่านมันไป
Here I am, I’m sure that things will go my way”
แต่ฉันยังอยู่ตรงนี้ ฉันมั่นใจว่าสิ่งเหล่านั้นฉันจะผ่านไปได้อย่างแน่นอน

(hapter 4)

(Sailing, you’re sailing away
(ล่องเรือไป คุณกำลังล่องเรือออกไป
nd now it’s blowing, breeze will take you away)
และตอนนี้ สายลมอ่อนๆที่กำลังพัด จะพัดพาคุณให้ไกลออกไปอีก

I feel that my spirits rise
ฉันรู้สึกว่า จิตวิญญาณในตัวฉันตื่นขึ้น
I will survive and just stay alive
ฉันจะต้องอยู่รอดต่อไป และมีชีวิตต่อไปให้ได้
njoy being alone, the isolation is not always so bad
จะมีความสุข กับการใช้ชีวิตลำพัง เพราะความโดดเดี่ยวไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไป
nother day has gone by, every day goes by
วันต่อวันที่ผ่านไป ทุกๆวันที่ผ่านพ้นไป
In the sky, there’d be a bridge to a bright tomorrow
บนท้องฟ้าแห่งนั้น ยังคงมีสะพานที่นำทางสว่างก้าวไปสู่วันพรุ่งนี้

(You will find your treasure and share you pleasure
คุณจะค้นพบสิ่งล้ำค่าของคุณ และแบ่งปันความสุขของคุณให้
Let me tell you…..)
ฉันจะบอกคุณต่อไปว่า…..

(hapter 5)

(Just keep your vision, your dream, and your soul alive
(จงรักษาอุดมการณ์ของคุณ ความฝันของคุณ และจิตวิญญาณของคุณให้ยังคงอยู่ต่อไป
e as you are, I will always be right by your side)
เป็นตัวของตัวคุณเอง ฉันจะอยู่ข้างๆคุณเสมอ)

Think about my love and my life
นึกถึงความรักและชีวิตของฉันนี้
In an uncertain world, face to face with myself
ในโลกที่ไร้ซึ่งความแน่นอนนั้น เราจะเผชิญหน้ามันด้วยตัวเราเอง
ontinue to new progress, day by day and step by step
มุ่งไปสู่เป้าหมายใหม่ วันต่อวัน ก้าวต่อก้าว
I’ve got a good feeling
ฉันรู้สึกดี
So I’m gonna keep on trying, life will go on…..
ดังนั้น ฉันจะยังคงพยายามต่อไป ชีวิตจะยังคงก้าวต่อไป…..

รวมผลงานเพลง นักร้อง the world god only knows

มิวสิควีดีโอ เพลง the world god only knows

คำค้นหา เพลง the world god only knows

the world god only knows season 4, the world god only knows manga, the world god only knows characters, the world god only knows season 3, the world god only knows mal, the world god only knows ending, the world god only knows who does keima end up with, the world god only knows goddesses,

, , , , , , ,