คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง สาวเชียงใหม่ – จรัล มโนเพชร

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง สาวเชียงใหม่

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง สาวเชียงใหม่

ข้าเจ้าเป๋นสาวเชียงใหม่ แฮมบ่อเต้าใดก็จะเป็นสาวแล้ว ตึงวันมีบ่าวมาแอ่ว มาอู้มาแซว เป็นคนหละปูน ข้าเจ้าจะเลือกเอาไผ อ้ายบ่าวเจียงฮายจื้อแก้วมาลูน ……

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง สาวเชียงใหม่

คอร์ดกีต้าง่ายๆ คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง สาวเชียงใหม่

เนื้อร้อง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง สาวเชียงใหม่

เนื้อร้อง เพลง สาวเชียงใหม่ข้าเจ้าเป๋นสาวเชียงใหม่ แฮมบ่อเต้าใดก็จะเป็นสาวแล้วตึงวันมีบ่าวมาแอ่ว มาอู้มาแซว เป็นคนหละปูนข้าเจ้าจะเลือกเอาไผ อ้ายบ่าวเจียงฮายจื้อแก้วมาลูนอ้ายก๋องคนแป้เขี้ยวซูน อ้ายคำ อ้ายมูล อ้ายสมอ้ายดีเปิ้นบอกว่าจะมาขอ ข้าเจ้าก่อรอมาแล้วเป๋นปี๋ป้อแม่ ถ้าปู๋ สะรี อ้ายบ่าวตั๋วดี หายแซ็บหายสอยข้าเจ้าบ่อเจื้อแฮมแล้ว จะแต่งกับแม้ว ไปอยู่ป๋ายดอยขายผ้า ขายเพชร ขายพลอย ขายแหวนขายสร้อย อยุ่บนดอยปุย

ผลงานเพลง จรัล มโนเพชร

ฟังเพลง ออนไลน์ คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง สาวเชียงใหม่

, , , , , , ,