คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า เพลง เอาไปเลย – ไมโคร (Micro)

คอร์ดกีต้า เพลง เอาไปเลย

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า เพลง เอาไปเลย

: *เอาไปเลยเอาไป เอาไปเอาไปได้เลย เอาไปเลยเอาไป ใจเราเอาไปได้เลย คงเป็นเธอๆคนเดียว ที่เราพอใจอยากเจอ คงเป็นเธอเจอตัวจริง คนนี้ใช่เลยแน่นอน ให้ไปเลย Instru :ซ้ำ ……

คอร์ดกีต้า เพลง เอาไปเลย

คอร์ดกีต้าง่ายๆ คอร์ดกีต้า เพลง เอาไปเลย

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า เพลง เอาไปเลย

เนื้อร้อง เพลง เอาไปเลยเนื้อร้อง เพลง เอาไปเลย :*เอาไปเลยเอาไป เอาไปเอาไปได้เลย เอาไปเลยเอาไป ใจเราเอาไปได้เลยคงเป็นเธอๆคนเดียว ที่เราพอใจอยากเจอคงเป็นเธอเจอตัวจริง คนนี้ใช่เลยแน่นอน ให้ไปเลยInstru :ซ้ำ ( * )เพียงเจอกันมองตากัน ไม่นานเราพอจะรู้ ดวงใจเราเอาไปเลย เรารู้ใช่เธอแน่นอนเป็นเพราะรู้ว่าเธอจริงใจ ไม่เคยมีใครอย่างนี้เอาไปเลยดวงใจเราเอาไปเลย ให้ไปเลยInstru :ให้ไปเลย ให้ไปเลยซ้ำ ( * )ดวงใจเราเอาไปเลย ไม่เคยจะยอมให้ใคร เธอคนดีเธอคนเดียว คนไหนคนอื่นไม่มีเป็นเพราะรู้ว่าเธอจริงใจ ไม่เคยมีใครอย่างนี้เอาไปเลยดวงใจเราเอาไปเลย ให้ไปเลยให้ไปเลย

รวมผลงานเพลง ไมโคร (Micro)

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง คอร์ดกีต้า เพลง เอาไปเลย

, , , , , , ,