คอร์ดเพลง คอร์ดกีตา เพลง สามัคคีชุมนุม – ขับร้องหมู่

คอร์ดกีตา เพลง สามัคคีชุมนุม

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตา เพลง สามัคคีชุมนุม

: พวกเราเหล่ามาชุมนุม ต่างกุมใจรัก สมัครสมาน ล้วนมิตร จิตชื่นบาน สราญเริงอยู่ ทุกผู้ทุกนาม * อันความกลมเกลียว กันเป็นใจเดียว ประเสริฐศรี(or ld Lang Syne My ear ……

คอร์ดกีตา เพลง สามัคคีชุมนุม

คอร์ดกีต้าง่ายๆ คอร์ดกีตา เพลง สามัคคีชุมนุม

เนื้อร้อง คอร์ดกีตา เพลง สามัคคีชุมนุม

เนื้อร้อง เพลง สามัคคีชุมนุมเนื้อร้อง เพลง สามัคคีชุมนุม :พวกเราเหล่ามาชุมนุม ต่างกุมใจรัก สมัครสมานล้วนมิตร จิตชื่นบาน สราญเริงอยู่ ทุกผู้ทุกนาม* อันความกลมเกลียว กันเป็นใจเดียว ประเสริฐศรี
(or ld Lang Syne My ear or ld Lang Syne)ทุกสิ่งประสงค์จงใจ จักเสร็จสมได้ ด้วยสามัคคีกิจใด ธ ประสงค์มี ร่วมใจภักดี แด่พระจอมสยามพร้อมพรึ่บดังมือเดียวยาม ยากเย็นเห็นง่าย บ่หน่ายบ่วาง(*)ที่หนักก็จักเบาคลาย ที่อันตราย ขจัดขัดขวางฉลองพระเดชบ่จาง กตเวทิคุณ พระกรุณา(*)Solo :สามัคคีนี่แหละล้ำเลิศ จักชูชาติเชิด พระศาสนาสยามรัฐจักวัฒนา ปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่อง กระเดื่องแดนดิน(*)nding :

ศิลปิน ขับร้องหมู่

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง คอร์ดกีตา เพลง สามัคคีชุมนุม

, , , , , , ,