คอร์ดเพลง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง วันวานยังหวานอยู่ – เก่ง ธชย

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง วันวานยังหวานอยู่

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง วันวานยังหวานอยู่

กลับมาเถอะวันวาน วันวานผ่านพ้นไปกลับมาเถอะวันวาน วันวานนานแสนไกลวันวานที่แสนไกล* กลับมาเถอะวันวาน วันวานที่อาลัยกลับมาเถอะวันวาน วันวานซาบซึ้งใจวันซาบซึ้งใจซึ้งใจ** กลับมาเถอะวันวาน กลับมาเถอะวันวานกลับมาเถอะวันวานเคยรักกันมาอย่างไรจะรักกันตลอดไป ไม่แปรฝัน*** กลับมาเถอะวันวานกลับมาเถอะวันวานกลับมาเถอะวันวานจะจำเอาไว้ทุกวันว่าเรายังค……

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง วันวานยังหวานอยู่

คอร์ดกีต้าง่ายๆ คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง วันวานยังหวานอยู่

เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง วันวานยังหวานอยู่

เนื้อ เพลง วันวานยังหวานอยู่กลับมาเถอะวันวาน วันวานผ่านพ้นไป
กลับมาเถอะวันวาน วันวานนานแสนไกล
วันวานที่แสนไกล* กลับมาเถอะวันวาน วันวานที่อาลัย
กลับมาเถอะวันวาน วันวานซาบซึ้งใจ
วันซาบซึ้งใจซึ้งใจ** กลับมาเถอะวันวาน กลับมาเถอะวันวาน
กลับมาเถอะวันวานเคยรักกันมาอย่างไร
จะรักกันตลอดไป ไม่แปรฝัน*** กลับมาเถอะวันวาน
กลับมาเถอะวันวาน
กลับมาเถอะวันวาน
จะจำเอาไว้ทุกวัน
ว่าเรายังคิดถึงกัน
วันวานยังหวานอยู่(*, **, ***) (*, **, ***)

ผลงานเพลง เก่ง ธชย

ฟังเพลง ยูทูป คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง วันวานยังหวานอยู่

, , , , , , ,