คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง ตะวันชิงพลบ – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดกี่ต้า เพลง ตะวันชิงพลบ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง ตะวันชิงพลบ

: ตะวัน สาดแสง แรงกล้า เบื้องบน เอื้ออาทรทุกแห่ง ทุกหน ความคิด ความฝัน มุ่งกัน ทุกคน อยากเจิดจ้าเหมือนดัง ตะวัน รักโลภ โกรธหลง มั่นคง ในใจ ปิดบังดวงตามืด มัวเมา ……

คอร์ดกี่ต้า เพลง ตะวันชิงพลบ

คอร์ดกีต้าง่ายๆ คอร์ดกี่ต้า เพลง ตะวันชิงพลบ

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง ตะวันชิงพลบ

เนื้อร้อง เพลง ตะวันชิงพลบเนื้อร้อง เพลง ตะวันชิงพลบ:ตะวัน สาดแสง แรงกล้า เบื้องบนเอื้ออาทรทุกแห่ง ทุกหนความคิด ความฝัน มุ่งกัน ทุกคนอยากเจิดจ้าเหมือนดัง ตะวันรักโลภ โกรธหลง มั่นคง ในใจปิดบังดวงตามืด มัวเมาแก่งแย่ง แข่งขัน ห้ำหั่น เชือดเฉือนไม่มีเพื่อนมีมิตร จริงใจ * ชีวิต (ชีวิต) ไม่พ้น (ไม่พ้น) ขึ้นลงก็แค่นั้น (อยากจะขึ้นอย่างนั้นให้นานนาน) ตะวัน (ตะวัน) ชิงพลบ (ชิงพลบ) ชิงตกจากฟ้า (ลา จากหายไป) ความรัก เจ้าเอ๋ย ทนทุกข์ อย่างนั้น ไยต้องมาปิดบังใจตน เมื่อใจ รักกัน บอกกัน ตรงตรง ปล่อยใจเคียงคู่กัน ตามทาง( * )

ผลงานเพลง พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกี่ต้า เพลง ตะวันชิงพลบ

, , , , , , ,