คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง เคียงข้างกัน – เนเนวเวอร์นาย (Never9)

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง เคียงข้างกัน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง เคียงข้างกัน

*แค่ ใน วัน นี้มีกันและกัน แค่เพียงเท่านั้น ก็พอ ก็สุขใจ เธอ ไม่ ต้องกลัว แล้ว อะไร อะไร ต่อจากนี้ไป เพราะฉันจะเคียงค้างเธอตลอดไป( จะดูแลเธออย่างนี้ตลอดไป )Intru : หนทางอาจจะยัง……

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง เคียงข้างกัน

คอร์ดกีต้าง่ายๆ คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง เคียงข้างกัน

เนื้อร้อง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง เคียงข้างกัน

เนื้อ เพลง เคียงข้างกัน*แค่ ใน วัน นี้มีกันและกันแค่เพียงเท่านั้น ก็พอ ก็สุขใจเธอ ไม่ ต้องกลัว แล้ว อะไร อะไร ต่อจากนี้ไปเพราะฉันจะเคียงค้างเธอตลอดไป
( จะดูแลเธออย่างนี้ตลอดไป )Intru :หนทางอาจจะยังแสน ไกล เท่าไหร่ ไม่เคยจะหวั่นใจถ้าบนเส้นทางนั้น มีฉันและเธอเคียงข้าง**แม้ว่าวันพรุ่งนี้ ท้องฟ้าจะเปลี่ยนสีไปและวันพรุ่งนี้ ถนนอาจเปลี่ยนทิศทางแต่ฉันจะยังอยู่ตรงนี้
( replay * )Intru :ถึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหน จะไม่คิดท้อและถอดใจเราจะจับมือกันไว้ ข้ามผ้นคืนวันอันโหดร้าย
( replay ** , * )Solo 🙁 replay ** , * )nding :

เจ้าของผลงานเพลง เนเนวเวอร์นาย (Never9)

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง เคียงข้างกัน

, , , , , , ,