คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง ทุกเวลา – ครับ (Crub)

คอร์ดกี่ต้า เพลง ทุกเวลา

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง ทุกเวลา

: (4 time) เมื่อมองเวลา ฮา…… หากเรามองย้อนไปเห็นชีวิตของครั้งที่ผ่านมา ที่เราอยากค้นหา มันมีอาการ ฮา…… การกระทำที่สุดของชีวิตคือเรื่องที่ผูกพันธ์ อยากจะจำให้นาน เก็บคว……

คอร์ดกี่ต้า เพลง ทุกเวลา

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ คอร์ดกี่ต้า เพลง ทุกเวลา

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง ทุกเวลา

เนื้อ เพลง ทุกเวลาเนื้อ เพลง ทุกเวลา : (4 time) เมื่อมองเวลา ฮา…… หากเรามองย้อนไปเห็นชีวิตของครั้งที่ผ่านมา ที่เราอยากค้นหา มันมีอาการ ฮา…… การกระทำที่สุดของชีวิตคือเรื่องที่ผูกพันธ์ อยากจะจำให้นาน เก็บความหมายดีดีกับความทรงจำ และสิ่งที่สัมผัส เวลาที่ดีดี กับคนบางคน กับสิ่งที่สวยงาม…… ตราบนานเท่านาน……(Solo) (4 time) เมื่อมองเวลา ฮา…… หากเรามองย้อนไปเห็นชีวิตของครั้งที่ผ่านมา ที่เราอยากค้นหา มันมีอาการ ฮา…… การกระทำที่สุดของชีวิตคือเรื่องที่ผูกพันธ์ อยากจะจำให้นาน เก็บความหมายดีดีกับความทรงจำ และสิ่งที่สัมผัส เวลาที่ดีดี กับคนบางคน กับสิ่งที่สวยงาม…… ตราบนานเท่านาน……(Solo) Intro : (4 time)

ผลงานเพลง ครับ (Crub)

Related Posts

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกี่ต้า เพลง ทุกเวลา

, , , , , , ,