คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เพลง การเดินทาง – ชาติ สุชาติ (The Voice)

คอร์ดกีต้าร์ เพลง การเดินทาง

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ เพลง การเดินทาง

บทความที่ฉันได้เขียนมาจากบทเรียนที่เธอเคยเรียนวาจาที่ฉันเอ่ยไป มาจากอารมณ์ที่เธอผ่านเจอเพียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือน หนึ่งปี มันมีความหมายทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่าการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียน……

คอร์ดกีต้าร์ เพลง การเดินทาง

คอร์ดกี่ต้า คอร์ดกีต้าร์ เพลง การเดินทาง

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ เพลง การเดินทาง

เนื้อร้อง เพลง การเดินทางบทความที่ฉันได้เขียน
มาจากบทเรียนที่เธอเคยเรียน
วาจาที่ฉันเอ่ยไป มาจากอารมณ์ที่เธอผ่านเจอเพียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์
หนึ่งเดือน หนึ่งปี มันมีความหมาย
ทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่าการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้
การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ
เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ
การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้
การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ
เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ ในสิ่งนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้ ส่งเสริมต่อการก้าวเดิน
เรื่องราวที่เราเผชิญ อยู่ที่เราเข้าใจมันไหมเพียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์
หนึ่งเดือน หนึ่งปี มันมีความหมาย
ทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่าการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้
การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ
เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ
การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้
การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ
เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ ในสิ่งนั้นในความรักการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้
การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ
เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ
การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้
การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ
เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ ในสิ่งนั้นการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้
การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ (ในความรัก)
เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้
การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ
เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ ในความรัก

เจ้าของผลงานเพลง ชาติ สุชาติ (The Voice)

มิวสิควีดีโอ เพลง คอร์ดกีต้าร์ เพลง การเดินทาง

, , , , , ,