คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง อยากอยู่อย่างนี้ – หรั่ง ร็อคเคสตร้า

คอร์ดกี่ต้า เพลง อยากอยู่อย่างนี้

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง อยากอยู่อย่างนี้

Instru : *ไม่ว่าไม่สอนใครถ้าไม่รักกันจริง ไม่ ช่วงไม่ชิงของๆ ใคร ไม่เคยอิจฉา สบายใจ ใครดีๆ ไป ใครจะชั่วก็ตามใจ ตัวใครตัวใครก็ตัวมัน ** ฉันนั้น ฉันนั้น ฉันนั้น ฉันมี ความสุข ฮะ ทุกข์ๆๆ ไม่ค่อยมี ไม่ติชมใคร จะทำตัวเองให้ดี พออกพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี ……

คอร์ดกี่ต้า เพลง อยากอยู่อย่างนี้

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ คอร์ดกี่ต้า เพลง อยากอยู่อย่างนี้

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง อยากอยู่อย่างนี้

เนื้อร้อง เพลง อยากอยู่อย่างนี้Instru :*ไม่ว่าไม่สอนใครถ้าไม่รักกันจริง ไม่ ช่วงไม่ชิงของๆ ใคร ไม่เคยอิจฉาสบายใจ ใครดีๆ ไป ใครจะชั่วก็ตามใจ ตัวใครตัวใครก็ตัวมัน** ฉันนั้น ฉันนั้น ฉันนั้น ฉันมี ความสุข ฮะ ทุกข์ๆๆ ไม่ค่อยมีไม่ติชมใคร จะทำตัวเองให้ดี พออกพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี*** ก็ยังอยากจะอยู่อย่างนี้ ยังอยากจะ อยู่อย่างนี้มี อยู่อย่างนั้นแม้ว่ามัน จะยังไม่ดี( ซ้ำ *** )**** คนบางคนเฝ้าหวังให้ฉันเป็นดั่งที่เขา ต้องการแต่ผิดหวังต้องขออภัยและขอขอบใจในความหวังดี วันนี้ วันไหน วันใดก็ตามทีวันนี้ วันไหน วันใดก็ ตามที อยากอยู่อย่างนี้Instru : ( ซ้ำ * , ** , *** ,*** , **** )

ศิลปิน หรั่ง ร็อคเคสตร้า

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกี่ต้า เพลง อยากอยู่อย่างนี้

, , , , , ,