คอร์ดเพลง JUNIEL 1st Mini Album ‘My First June’ คอร์ด – JUNIEL 1st Mini Album ‘My First June’

JUNIL 1st Mini lbum 'My rst June. With y Tum tarsolo
เนื้อเพลง เพลง JUNIEL 1st Mini Album 'My First June':// 	 
      			                                          
นอ วา นา ชิน กู รา นึน มัล รี ออ แซค แค   ยอน อิน นี รัน มัล รี ออ อุล ลยอ โอ ~ นะ อาน ชอ อึม มือ โร แน มัม โก แบค คัล เก

เนื้อเพลงฮิต เพลง JUNIEL 1st Mini Album ‘My First June’

JUNIL 1st Mini lbum ‘My rst June. With y Tum tarsolo
เนื้อเพลง เพลง JUNIEL 1st Mini Album ‘My First June’://

นอ วา นา ชิน กู รา นึน มัล รี ออ แซค แค ยอน อิน นี รัน มัล รี ออ อุล ลยอ โอ ~ นะ อาน ชอ อึม มือ โร แน มัม โก แบค คัล เก…

คอร์ดเพลง เพลง JUNIEL 1st Mini Album ‘My First June’

คอร์ด เพลง JUNIEL 1st Mini Album 'My First June'

ร้องเพลง JUNIEL 1st Mini Album ‘My First June’

JUNIL 1st Mini lbum ‘My rst June. With y Tum tarsolo
Intro://

นอ วา นา ชิน กู รา นึน มัล รี ออ แซค แค ยอน อิน นี รัน มัล รี ออ อุล ลยอ โอ ~ นะ อาน ชอ อึม มือ โร แน มัม โก แบค คัล เก

นัน ชอ ฮา นึล ลี พยอน โด ตา จุล เก นิ กา วอน ฮัน ดา มยอน มอล ทึน จิ อี โอ ~ นะ อาน แฮ จุล ซู กา อิซ ซอ ออ

J: Oh I love you love you love you, You love me love me love me

อัล ลา(อัล ลา) นัล ฮยอง ฮัน นอ เย มา อึม มึล ~( นอ เย มา อึม มึล)

J: Oh I love you love you love you, re you love me love me baby

นา โด(นาโด) นอ รึล ซา รัง ฮา นิ กา

* นัน บา โบ นัน นอ มัน โบ นึน บา โบ นอล ซา รัง แฮ นู กา มอ รา โก โนล ริน แด โด นอ มัน โบ นึน บา โบ กา ทเวล เก

บา โบ นัน นอ มัน โบ นึน บา โบ แน ซน นึล ชับ บา ชวอ นา รึล อัน นา ชวอ นอ มัน ซา รัง ฮา นึล บา โบ โอ~
Intro://

นัน นอ มัน แซง กัก ฮา ดา ชัม ทึล รอ กุม ซก เก ซอ นอ มัน กุม กู ตะ อา ~โอ นะ อาน อา ชิม มึล แก อุน แด เอ~

J: Oh I love you love you love you, You love me love me love me

อัล ลา(อัล ลา) นัล ฮยอง ฮัน นอ เย มา อึม มึล ~( นอ เย มา อึม มึล)

J: Oh I love you love you love you, re you love me love me baby

นา โด(นาโด) นอ รึล ซา รัง ฮา นิ กา (ซ้ำ , *)

by~ want your love, by want your love~ love you love you I’ll take you in to my mind

by~ want your love, by want your love Oh oh

นัน บา โบ นัน นอ มัน โบ นึน บา โบ โก มา อุน กอล ชิน กู ทึล โม ดู พู ลอ วอ แฮ นา มัน โบ นึน บา โบ แต มุน เน

บา โบ นอน นา มัน โบ นึน บา โบ ออน เจ นา มิท ดึล เก อู รี ฮัม เก เฮ ทูล มัน บา ลา โบ นึน บา โบ

by~ want your love, by want your love~ love you love you I’ll take you in to my mind

by~ want your love, by want your love~ love you love you I’ll take you in to my mind

รวมผลงานเพลง นักร้อง JUNIEL 1st Mini Album ‘My First June’

มิวสิควีดีโอ เพลง JUNIEL 1st Mini Album ‘My First June’

คำค้นหา เพลง JUNIEL 1st Mini Album ‘My First June’