คอร์ดเพลง say yes คอร์ดเพลงง่ายๆ – Loc

[เนื้อร้อง เพลง say yes] : 

[horus]
      
  นี นุน อา เพ วัท จา นา
      
 แน กา ยอ กี อิท จา นา
   
 นอ เอ อิบ ซุล โร มา รึล แฮ จวอ
    
Say yes say yes
                   
 นา โด โม รือ เก นอ เอ เก คา โก อิท นา บวา
                    
 พู นึน พา รา เม แน มัม จอน ฮัล แร
Love is true..

เนื้อเพลงฮิต เพลง say yes

[เนื้อร้อง เพลง say yes] :

[horus]

 นี นุน อา เพ วัท จา นา

 แน กา ยอ กี อิท จา นา

 นอ เอ อิบ ซุล โร มา รึล แฮ จวอ

Say yes say yes

 นา โด โม รือ เก นอ เอ เก คา โก อิท นา บวา

 พู นึน พา รา เม แน มัม จอน ฮัล แร
Love is true…..

คอร์ดเพลง เพลง say yes

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง say yes

เนื้อเพลง say yes

[Intro] :

[horus]

 นี นุน อา เพ วัท จา นา

 แน กา ยอ กี อิท จา นา

 นอ เอ อิบ ซุล โร มา รึล แฮ จวอ

Say yes say yes

 นา โด โม รือ เก นอ เอ เก คา โก อิท นา บวา

 พู นึน พา รา เม แน มัม จอน ฮัล แร
Love is true..

[Rap Session]

 คัน จี รอบ เก มัน นือ กยอ จี ตอน นุน บิ ชี

 อี เจ นึน อิก ซุก ฮา ดัน ดือ ชี อู ซึม ชิท จี

 คือ โจ กือ โร คอ รอ กา กี มัน ฮา มยอน ดแว

 รา โก ชิน กู ดือ รึน คเย ซก แฮ ซอ นัล พู ชู กี จี มัน

 อา จี กึน มู กอ อุน คู ดู เอ ดวิท คุบ

 ชา รา รี พอ ซอ บอ รี โก  ชี พึน อี บา เม กึท

 โซ นึล แน มี รอ จวอ ซือ มยอน แฮ

 แมน บัล โร นอ เอ เก ตวี ออ กัล ซู อิท เก กึม

 พก จา พา กี มัน ฮัน ฮา รุ เอ

 แม ชี กัน มอ รี รึล กุล รี จี มัน นัน

 ชี กึม เอ ซอ ยา แก ดา รึน คอน เด

 คยอล กุก ดา พอ รยอ จี โก นอ มัน นา มา

 ชี นัน โพ เม นึน นอล อู ยอ นี บวัท โก

 ทา อี ซา งึน อู รยอ นี อา นี ยอ ซือ มยอน แฮ

 ซือ ชี กี มัน แฮท ตอน นอ เอ โซ นึล จับ โก

 ออ ตอน กี รี รา โด คา ชี กอ รอ ซือ มยอน แฮ

[horus 2]

 นี นุน อา เพ วัท จา นา

 แน กา ยอ กี อิท จา นา

 นอ เอ อิบ ซุล โร มา รึล แฮ จวอ

Say yes say yes

 นา โด โม รือ เก นอ เอ เก คา โก อิท นา บวา

 พู นึน พา รา เม แน มัม จอน ฮัล แร

Love is true.. huhuuhuuhuhuuhuhuu

I need u.. huhuuhuuhuhuu

baby นอ เอ เก ฮา โก พึน มัล 

 แน กา โม ตา ฮัน มัล

by baby baby boy
Love is true..

[Rap Session 2]

 ออ ดี ดึน กัล ซู อี ซอ อี กอน คอ จิท มา รี อา นี ยา

 อี เจ บู ทอ นึน นา เอ ยอ พี เช อิล พยอน ฮัน จา รี ยา

 อิบ ซู รึล โอ มือ รี โก แน นีน โซ รี วา กา ชี

 แน อี รือ มึล พุล รอ จวอ ซึม โช เค ซอ

 แน กา ทวี โร ตอ รอ จยอ ซอ คอด ดอ รา โด ทัน จี

 อี มก โซ รี รึล ทือ รอ จวอ ซึม โช เก ซอ
[horus 3]

 นี นุน อา เพ วัท จา นา

 แน กา ยอ กี อิท จา นา

 นอ เอ อิบ ซุล โร มา รึล แฮ จวอ

Say yes say yes

 นา โด โม รือ เก นอ เอ เก คา โก อิท นา บวา

 พู นึน พา รา เม แน มัม จอน ฮัล แร
love is true

[ridge]

 แน กา พา รา นึน ดัน ฮัน กา จี

 นี กา แน กยอ เท อี ซอ จู นึน กอท

 นี กา นัล โพ มยอ อู ซอ จู นึน กอด โต

 แน แย กิล ดือ รอ จู นึน กอด โต

 นัน คือ กอล โร โด ชุง บุน ฮัน เด you

[Prehorus 4] :

[horus 4]

 นอ รึล โพ มยอ อุท จา นา

 ทู นู นี มา รา จา นา

 นอ โด อี รอ เค แท ดา แพ จวอ

Say yes say yes

 นอ รา ซอ โช อานี กา นัล อุล รยอ โด โช อา 

 นอ นึน นา เอ โม ดึน ชอน บู นี กา

Love is true.. huhuuhuuhuhuuhuhuu

I need u.. huhuuhuuhuhuu

baby นอ เอ เก ฮา โก พึน มัล

 แน กา โม ตา ฮัน มัล

by baby baby boy

Love is true.. 

ผลงานเพลง นักร้อง Loc

มิวสิควีดีโอ เพลง say yes

คำค้นหา เพลง say yes

say yes to the dress, say yes, say yes to the dress australia, say yes to the dress atlanta, say yes to the dress lancashire, say yes to life, say yes to the dress uk, say yes to the dress full episodes,

, , , , , , ,