คอร์ดเพลง you to me me to you คอร์ดเพลงง่ายๆ – the classic

คนแรกของหัวใจ คนสุดท้ายของชีวิต you to me me to you
เนื้อเพลง เพลง you to me me to you:, , , , , , , , 

                     
* นอ เอ เก นาน  แฮ จิล นยอก โน อึล ชอ รอม
                    
ฮาน พยอ เน อา รึม ดา อุน ชู ออ กิ เทว โก
                     
ซู จุง เกด ดอน อุ ริ พู รือ

เนื้อเพลงฮิต เพลง you to me me to you

คนแรกของหัวใจ คนสุดท้ายของชีวิต you to me me to you
เนื้อเพลง เพลง you to me me to you:, , , , , , , ,

* นอ เอ เก นาน แฮ จิล นยอก โน อึล ชอ รอม

ฮาน พยอ เน อา รึม ดา อุน ชู ออ กิ เทว โก

ซู จุง เกด ดอน อุ ริ พู รือ…

คอร์ดเพลง เพลง you to me me to you

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง you to me me to you

ร้องเพลง you to me me to you

คนแรกของหัวใจ คนสุดท้ายของชีวิต you to me me to you
Intro:, , , , , , , ,

* นอ เอ เก นาน แฮ จิล นยอก โน อึล ชอ รอม

ฮาน พยอ เน อา รึม ดา อุน ชู ออ กิ เทว โก

ซู จุง เกด ดอน อุ ริ พู รือ ดอน นา รึล คิ ออ คา มยอ

อุ ฮู ฮี ออบ ชิ คือ ริม ชอ รอม นา มา จู กิ รึล

นา เอ เก นอน เน วี โรบ ดอน จิ นาน ซี กา นึล

ฮวาน ฮา เก พี ชวอ จู ดอน เฮด ซา ริ เดว โก

ชู โก มา ดอน นอ เอ ฮา ยาน โซ นวี เอ

พิด นา นึน โพ ซอก ชอ รอม ยอง วอ เน ยัก โซ เก ดวี ออ

(*)

นา เอ เก นอน โช รอ เบ ซึล พืน โน เร โร

แน ชา กึน คา ซึม โซ เก อิ รอ เก นา มา

พัน จา กี ดอน นอ เอ เย ปืน นุน มา งู เร

ซู มา นึน พยอ ริ เดว ออ ยอง วอน โท โรก พิด นา โก ชิ พอ

(*,*)

ผลงานเพลง ของ the classic

มิวสิควีดีโอ เพลง you to me me to you

คำค้นหา เพลง you to me me to you

you to me me to you chords, you to me me to you english lyrics, you to me me to you guitar chords, you to me me to you hospital playlist, you to me me to you hospital playlist lyrics, you me me you song, you belong to me i belong to you, you belong to me i belong to you lyrics,

, , , , , , ,